Avsnitt 2: Läsförståelse och undervisning om lässtrategier | Skolforskningsinstitutet

Avsnitt 2: Läsförståelse och undervisning om lässtrategier

Linda Ekström som håller i översikten Läsförståelse och undervisning om lässtrategier I det andra avsnittet av Skolforskningspodden pratar vi om läsförståelse och undervisning om lässtrategier. På vilka sätt kan lässtrategier faktiskt hjälpa elever? Hur fungerar strategiundervisning? Kan användning av lässtrategier stärka likvärdigheten inom skolan?

Linda Ekström som var projektledare för den systematiska översikten Läsförståelse och undervisning om lässtrategier diskuterar vad man kommit fram till i översikten tillsammans med programledare Alva Appelgren som var biträdande projektledare. Sedan inspelningen gjordes har Linda börjat arbeta som lektor vid Södertörns högskola

Avsnittet spelades in i oktober 2019.

Lyssna på avsnitt 2, Läsförståelse och undervisning om lässtrategier
Läs avsnitt 2, Läsförståelse och undervisning om lässtrategier

Om du vill läsa översikten Läsförståelse och undervisning om lässtrategier i fulltext eller i en sammanfattning kan du göra det på Skolforskningsportalen. Där kan du också få inspiration för att upptäcka, utforska och lära dig mer om lässtrategier.

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet.