Årsredovisningar | Skolforskningsinstitutet

Årsredovisningar

Varje år redovisar Skolforskningsinstitutet sitt verksamhetsår i en resultatredovisning och en finansiell redovisning. Alla årsredovisningar sedan 2015 då myndigheten startade, finns att ladda ner i pdf-format.