Praktiknära skolforskning – resultat och erfarenheter från nio forskningsprojekt | Skolforskningsinstitutet

Praktiknära skolforskning – resultat och erfarenheter från nio forskningsprojekt

I denna rapport har vi samlat artiklar om nio projekt som har finansierats av Skolforskningsinstitutet. Artiklarna bygger på presentationer vid institutets symposium Praktiknära skolforskning – erfarenheter, dilemman och framtidsspaningar i november 2022. Med rapporten vill vi ge förskollärare, lärare och forskare möjlighet att få en inblick i det som diskuterades under symposiet.Omslagsbild. Gräs och scilla.

Artiklarna visar på en stor bredd av exempel på praktiknära skolforskning, och kan därmed läsas utifrån olika intressen. Projekten är inriktade på vitt skilda forskningsfrågor, skolämnen eller andra perspektiv, skolformer och åldersgrupper. Artikelförfattarna delar med sig av projektens forskningsresultat, och i flera av artiklarna visar de hur forskningsprojekten har organiserats. De beskriver bland annat vilka roller forskare respektive lärare har haft i projekten, vilka utmaningar som har uppstått i arbetet med att arbeta praktiknära samt vad man kan göra för att främja ett gott samarbete.

I olika avsnitt av Skolforskningspodden berättar några av projektledarna om sina respektive projekt.