Vilka forskningssammanställningar saknar du? | Skolforskningsinstitutet

Vilka forskningssammanställningar saknar du?

Du kan vara med och påverka vilka framtida forskningssammanställningar som Skolforskningsinstitutet ska genomföra.

Skolforskningsinstitutet granskar och sammanställer forskning för att stödja arbetet för en skola på vetenskaplig grund. Forskningssammanställningarna kan fungera som ett underlag och en hjälp för förskollärare och lärare att planera, genomföra och utvärdera sin undervisning med stöd av vetenskap.

Vi gör forskningssammanställningarna i form av systematiska översikter med slutsatser om vad forskningen sammantaget säger i en fråga. Det tar omkring ett och ett halvt år att genomföra en systematisk översikt.

Innan vi påbörjar arbetet med en ny forskningssammanställning gör vi omfattande behovsinventeringar för att få svar på vilken kunskap som efterfrågas och vilka utmaningar som är aktuella i förskolan och skolan i dag. Enligt Skolforskningsinstitutets instruktion ska myndigheten fokusera på frågor som rör metoder och arbetssätt i undervisningen, och det är därför det som våra översikter ska handla om.

Så här ser frågeställningarna ut i ett par av våra lanserade översikter, som exempel:

  • Vad kännetecknar feedback från lärare till elever som ger förutsättningar för eller kan bidra till att utveckla elevernas skrivförmåga?
  • På vilka sätt stödjer och stimulerar förskollärare genom lek barns sociala förmågor?

Vilka praktiknära frågor vill du se en forskningssammanställning om? Förslaget som du skickar in kommer att vara ett av flera underlag i våra pågående behovsinventeringar.Till exempel förskollärare, lärare, forskare, förälder

Vill du ge Skolforskningsinstitutet möjlighet att kontakta dig på den angivna e-postadressen för att ställa frågor?


De uppgifter du skickar in till Skolforskningsinstitutet kommer att sparas i ett register hos oss. Vi kommer endast att kontakta dig på angiven e-postadress om du har kryssat för att du godkänner det. De uppgifter som skickas in via formuläret blir allmänna handlingar och tillgängliga i enlighet med offentlighetsprincipen. Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen är allmänt intresse och myndighetsutövning. Läs vår integritetspolicy här.
Fält med * är obligatoriska.