Vilka forskningssammanställningar saknar du?

Du kan vara med och påverka vilka framtida forskningssammanställningar som Skolforskningsinstitutet ska genomföra.

De forskningssammanställningar som vi tar fram ger en bild av vad den samlade forskningen säger om en viss frågeställning. Sammanställningarna kan fungera som ett underlag och en hjälp för förskollärare och lärare att planera, genomföra och utvärdera sin undervisning med stöd av vetenskap.

Innan vi påbörjar arbetet med en ny forskningssammanställning gör vi omfattande behovsinventeringar. Vi vänder oss till förskolans och skolans verksamma för att få svar på vilken kunskap som efterfrågas och vilka utmaningar som är aktuella i förskolan och skolan i dag.

Du kan hjälpa oss genom att ge förslag på ämnen/frågeställningar som du tycker att Skolforskningsinstitutet ska göra forskningssammanställningar om. Det som intresserar oss är förslag som handlar om undervisningsrelaterade frågor. Observera att den information du lämnar kommer att utgöra ett av flera underlag i våra pågående behovsinventeringar.

Fyll i formuläret nedan för att lämna ditt förslag.


T.ex. förskollärare, lärare, forskare, förälder


Beskriv kortfattat ditt förslag. Observera att det ska röra undervisningsrelaterade frågor.


Beskriv en situation då frågeställningen/ämnet varit aktuellt för dig. Om du är lärare kanske du upplevt en situation i klassrummet som varit utmanande. Ge gärna ett konkret exempel från den kontext där du verkar.


Formulera ditt förslag som en frågeställning, som du söker svar på.


T.ex. länkar till studier eller artiklar som rör ämnet.


T.ex. En viss lärargrupp, en viss skol- eller verksamhetsform eller en viss grupp barn eller elever.

Kategorisera ditt förslag nedan, om det är möjligt. Det går att välja flera olika alternativ.

Välj ämnesinriktning för ditt förslag
Vilken skolform rör ditt förslagVill du ge Skolforskningsinstitutet möjlighet att kontakta dig på den angivna e-postadressen?


De uppgifter du skickar in till Skolforskningsinstitutet kommer att sparas i ett register hos oss. Vi kommer endast att kontakta dig på angiven e-postadress om du har kryssat för att du godkänner det. De uppgifter som skickas in via formuläret blir allmänna handlingar och tillgängliga i enlighet med offentlighetsprincipen.

Fält med * är obligatoriska