Avsnitt 18: Lärares ledarskap främjar studiero i klassrummet | Skolforskningsinstitutet

Avsnitt 18: Lärares ledarskap främjar studiero i klassrummet

Årets sista avsnitt av Skolforskningspodden handlar om studiero och lärares ledarskap.

Vi pratar om vikten av ett aktivt ledarskap, betydelsen av positiva relationer och vikten av förebyggande arbete. Vi diskuterar även hur man kan använda sig av systematiska forskningssammanställningar, i synnerhet denna metaöversikt, i arbetet.

Dagens gäster är Linda Frenning, kommunövergripande specialpedagog i Södertälje kommun, och Alva Appelgren vid Skolforskningsinstitutet. Programledare: Anna Hedman.

Lyssna på avsnitt 18: Lärares ledarskap främjar studiero i klassrummet.
Läs avsnitt 18: Lärares ledarskap främjar studiero i klassrummet

Avsnittet spelade in på distans i december 2021.

Den systematiska metaöversikten Främja studiero i klassrummet – lärares ledarskap finns att läsa i fulltext på Skolforskningsportalen. Där kan du också få inspiration i form av diskussionsfrågor och läsa en artikel om två lärares arbete med att granska översikten.

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet.