Praktiknära skolforskning, symposium 16 oktober 2019 | Skolforskningsinstitutet

Praktiknära skolforskning, symposium 16 oktober 2019

De inledande föreläsningarna från symposiet om den praktiknära skolforskningens möjligheter och utmaningar livesändes på vår Facebooksida med följande hållpunkter:

Kl. 10.00 Inledning Camilo von Greiff, direktör för Skolforskningsinstitutet

Kl. 10.10 Vad karaktäriserar de nitton projekt som Skolforskningsinstitutet hittills finansierat? Linda Ekström, forskare och forskningssekreterare, och Eva Wallberg, kanslichef, båda vid Skolforskningsinstitutet

Kl. 10.30 Praktiknära och praktikrelevant forskning Sølvi Lillejord, professor i pedagogik, direktör för lärarutbildningen vid univer­sitetet i Bergen, Honorary Research Fellow vid Department of Education på Ox­ford University samt ordförande i Skolforskningsinstitutets vetenskapliga råd

Symposiet kan även ses i efterhand på Facebook.

Läs om vår forskningsfinansiering.