Avsnitt 29: Individanpassat stöd för nyanlända elever | Skolforskningsinstitutet

Avsnitt 29: Individanpassat stöd för nyanlända elever

Bild från inspelningen: Anna Kaya, Nihad Bunar och Anna Hedman.I dagens avsnitt utgår vi från rapporten Nyanlända i utbildning som bland annat pekar på vikten av individanpassat stöd för att nyanlända elever ska lyckas i skolan. Förberedelseklass eller direktplacering – kan man kan säga att den ena modellen är bättre än den andra? Vi pratar även om betydelsen av att använda kartläggningar. Vi diskuterar risk- och resiliensfaktorer, och hur de kan kopplas till de olika stödsystemen i ekologisk systemteori.

Bronfenbrenners modell för ekologisk systemteori.

 

Dagens gäster är Anna Kaya, förstelärare i svenska som andraspråk i Sollentuna kommun och samverkansstrateg vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet, och Nihad Bunar, professor vid specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet. Programledare är Anna Hedman.

Lyssna på avsnitt 29: Individanpassat stöd för nyanlända elever
Läs avsnitt 29: Individanpassat stöd till nyanlända elever

Skolforskningsportalen finns en artikel där Anna Kaya berättar om vikten av stöttande vuxna för ensamkommande barn som börjar skolan.

Avsnittet spelades in på distans i mars 2023.

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Anna Hedman. Illustration: Åsa Jóhannsdottir.