Lärarpanel | Skolforskningsinstitutet

Lärarpanel

Är du intresserad av att bidra till vår behovsinventering, läsa och ge synpunkter på rapportutkast, ge respons på nya idéer eller delta i digitala möten om våra nya forskningssammanställningar?

Inbjudan riktar sig till förskollärare, lärare och andra verksamma i förskolan, skolan, fritidshemmet och komvux. Som deltagare i Skolforskningsinstitutets lärarpanel bör du ha ett intresse för att utveckla undervisningen på vetenskaplig grund. Det övergripande syftet med lärarpanelen är att bidra med ett lärarperspektiv till vårt arbete.

Som deltagare kan du få möjlighet att:

  • Läsa och ge synpunkter på rapportutkast.
  • Pröva nya idéer ur ett lärarperspektiv, till exempel nya rapportformat.
  • Bidra till att utvärdera delar av vår verksamhet, till exempel webbplatsen Skolforskningsportalen.
  • Medverka i workshoppar inom ramen för exempelvis en förstudie.

Som återkommande inslag erbjuder vi samtliga deltagare i lärarpanelen att varje år delta i ett digitalt möte där vi presenterar vår behovsinventering och öppnar för medskick och synpunkter. Vi bjuder också, efter publicering av en forskningssammanställning, in till en digital träff där projektledaren kortfattat presenterar rapporten och svarar på frågor.

Vår förhoppning är att få deltagare med olika geografisk hemvist, undervisningsämnen och huvudmän. Vi förbehåller oss rätten att säga nej till intresserade vars nämnda aspekter redan finns representerade i panelen.

Anmäl dig till lärarpanelen

Läs mer om att utveckla undervisningen med stöd av systematiska forskningssammanställningar.