Avsnitt 27: Skönlitteraturens roll i etikundervisningen | Skolforskningsinstitutet

Avsnitt 27: Skönlitteraturens roll i etikundervisningen

Dagens avsnitt av Skolforskningspodden handlar om ett praktiknära skolforskningsprojekt – Att skärpa den etiska blicken och rösten,  som har finansierats av Skolforskningsinstitutet.
 
Tillsammans med två forskare och en lärare som arbetade med projektet diskuterar vi hur man kan använda skönlitteratur i etikundervisningen, och hur man kan utveckla modeller för detta. Vi pratar även om fördelarna med gruppdiskussioner, liksom olika perspektiv på etisk förmåga. Vi för höra om betydelsen av att lärare och forskare samarbetar i alla delar av ett projekt, och hur det leder till ett lärande från två håll.

Fotografi på de fyra deltagarna under inspelningen.

Dagens gäster är Anna Skebäck, lärare i svenska och SO-ämnena, samt Annika Lilja och Christina Osbeck, båda vid Göteborgs universitet. Programledare är Anna Hedman.

Lyssna på avsnitt 27: Skönlitteraturens roll i etikundervisningen
Läs avsnitt 27, Skönlitteraturens roll i etikundervisningen

Avsnittet spelades in på distans i januari 2023.

Läs mer om projektet.

 

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Anna Hedman.