Medelsförvaltare | Skolforskningsinstitutet

Medelsförvaltare

De forskningsbidrag som Skolforskningsinstitutet betalar ut ska förvaltas av ett svenskt universitet eller högskola eller någon annan svensk offentlig organisation som uppfyller våra kriterier för att vara medelsförvaltare.

Godkänd medelsförvaltare

När en ansökan om forskningsbidrag lämnas in till Skolforskningsinstitutet måste den ha en godkänd medelsförvaltare. Om detta saknas avvisas ansökan utan vidare granskning. Om den tänkta medelsförvaltaren inte är godkänd är det därför viktigt att ansöka om att bli godkänd i god tid innan årets utlysning stänger.

I dokumenten nedan framgår vilka som är godkända medelsförvaltare i dag och vilka kriterier som gäller för att bli godkänd som medelsförvaltare:

Godkända medelsförvaltare 2023

Kriterier för godkännande av medelsförvaltare

Ansök om att bli godkänd som medelsförvaltare

Ansökan görs i Prisma.

För mer information kontakta

forskningsansokan@skolfi.se