Att lära på avstånd | Skolforskningsinstitutet

Att lära på avstånd

Omslagsbild Att lära på avståndEtt huvudresultat från forskningsöversikten är att kvaliteten i undervisning är viktigare än hur lektioner förmedlas. Coronapandemin gör att elever förväntas att studera på avstånd, vilket inte ska förväxlas med självstudier. Flera studier betonar betydelsen av att skapa förutsättningar för elever att interagera med och stödja varandra.

I den situation som uppstått till följd av coronapandemin är det mycket som är nytt för elever som studerar – och för lärare som undervisar – på avstånd. Digitala verktyg och lärresurser bör väljas så att lärare och elever känner sig trygga och har förutsättningar för att använda dem. Faktaruta_Kommenterad översikt Remote Learning, Rapid Evidence Assessment, London: Education Endowment Foundation Författare: Amy Ellis Thompson, Steve Higgins, Jonathan Kay, Jennifer Stevenson och Mohammad Zaman Publicerad på webbsida: https://educationendowmentfoundation.org.uk Publiceringsår: 2020 Översiktens fokus: Att lyfta fram arbetssätt och metoder som skolor kan använda för att stödja lärande på avstånd i samband med coronapandemin. Elevernas ålder: Alla åldrar Skolämnen: Alla ämnenSyftet med den kommenterade översikten är att identifiera och värdera de olika metoder och arbetssätt som kan användas för att möjliggöra lärande när elever inte är fysiskt närvarande i skolan.

Läs rapporten i fulltext.

Lyssna på poddavsnittet Att lära på avstånd i Skolforskningspodden.