Avsnitt 16: Animerad kemi, ett Skolforskningsinstitutsprojekt | Skolforskningsinstitutet

Avsnitt 16: Animerad kemi, ett Skolforskningsinstitutsprojekt

I dagens avsnitt pratar vi med två forskare som har arbetat med ett av de första projekten som finansierats av Skolforskningsinstitutet: Animerad kemi, om hur elever i grundskolans tidiga år förklarar kemiska samband.
 
Omslagsbild: Animerad kemi. Elever i grundskolans tidiga år förklara kemiska samband.Vi för höra hur samarbetet mellan lärare och forskare i ett forskningsprojekt kan gå till, och hur det leder till lärande från två håll. Vi pratar om smältning och stelning och hur elever redan i årskurs 3 och 4 har lärt sig att beskriva det som sker på submikronivå i ord och bild, och vilken kreativ process arbetet är. Vi diskuterar även viktiga karaktärsdrag i lärares arbetssätt för att stötta elever i deras lärande. 
 
Dagens gäster är Magnus Hultén, professor, och Astrid Berg, universitetslektor, båda vid Linköpings universitet. Programledare: Anna Hedman. 
 
Lyssna på avsnitt 16: Animerad kemi, ett Skolforskningsinstitutsprojekt
Läs avsnitt 16: Animerad kemi, ett Skolforskningsinstitutsprojekt
 
Avsnittet spelades in på distans i juni 2021.
 
Läs mer om projektet och ladda ner slutrapporten.
Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet.