Lärarens roll när elever arbetar undersökande | Skolforskningsinstitutet

Lärarens roll när elever arbetar undersökande

Omslag till Sammanfattar och kommenterar: Lärarens roll när elever arbetar undersökande

För att ett undersökande arbetssätt ska bli lyckosamt är lärarens agerande mycket viktigt. Den sammanfattade och kommenterade översikten bidrar med kunskap om hur lärare kan ge stöd när elever arbetar med undersökningar, främst inom de naturvetenskapliga skolämnena. Översikten presenterar en bred repertoar av undervisningsstrategier, kategoriserade utifrån olika aspekter av undersökande arbete. Lärare kan använda strategierna för att forma undervisningen och betona olika kunskapsmål. Översikten bidrar också med kunskap om när undersökande arbetssätt kan vara en lämplig undervisningsmetod.

Korta fakta om den översikt som kommenteras i Lärarens roll när elever arbetar undersökandeDen kommenterade översikten utgår ifrån forskningsfrågan: Vilka undervisningsstrategier använder lärare för att främja undersökande arbetssätt i klassrummet och vilka är utfallen?

Läs rapporten i fulltext (pdf).

 

 

 


Skolforskningspodden

Lyssna på ett poddavsnitt om undersökande arbetssätt och lärares vägledning.

Relaterat innehåll

Kompletterande kunskaper om olika typer av vägledning som lärare kan använda när elever arbetar undersökande ges i Effekter av lärares vägledning när elever gör undersökningar – naturvetenskap och matematik. Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar 2019:02. Forskningsöversikten, Meta-Analysis of Inquiry-Based learning: Effects of Guidance (A.W. Lazonder & R. Harmsen), undersöker samband mellan lärarens vägledning och effekter på elevernas utveckling och lärande, vilka effekter lärares vägledning kan ha på elevernas lärandeaktiviteter, produktkvalitet och kunskapsresultat när eleverna gör undersökningar samt om det finns samband mellan hur effektiv en viss typ av vägledning och elevernas ålder.