Skolforskningsnämnden | Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsnämnden

Skolforskningsnämnden fattar beslut om dels vilka systematiska översikter som ska genomföras, dels hur den årliga utlysningstexten för institutets forskningsanslag ska lyda. Regeringen beslutar om nämndens sammansättning.

Ledamöter

Therese Linnér (ordförande)
utbildningschef

Christina Månberg (vice ordförande)
direktör Skolforskningsinstitutet

Gertie Ekdahl-Axelsson
specialpedagog

Gabriella Ekström Filipsson
skolledare

Mats-Peter Krantz
förbundsdirektör

Annika Linell
doktorand

Helen Melander Bowden
professor

Tony Mufic
utbildningsdirektör

Sara Måwe
rektor

Fredrik Sandström
ämneslärare

Attila Szabo
lektor

Vetenskapliga rådet