Skolforskningsnämnden | Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsnämnden

Skolforskningsnämnden fattar beslut om dels vilka systematiska översikter som ska genomföras, dels hur den årliga utlysningstexten för institutets forskningsanslag ska lyda. Regeringen beslutar om nämndens sammansättning.

Ledamöter

Therese Linnér (ordförande)
utbildningschef

Gertie Ekdahl-Axelsson
specialpedagog

Gabriella Ekström Filipsson
skolledare

Annica Löfdahl Hultman
professor

Stefan Magnusson
biträdande rektor

Tony Mufic
utbildningsdirektör

Sara Måwe
rektor

Anders Nersäter
lektor

Pernilla Nilsson
professor i didaktik

Attila Szabo
lektor

Eva Wallberg, vikarierande direktör för Skolforskningsinstitutet

Vetenskapliga rådet