Avsnitt 24: Lärares erfarenheter av att använda forskning | Skolforskningsinstitutet

Avsnitt 24: Lärares erfarenheter av att använda forskning

Dagens avsnitt av Skolforskningspodden handlar om lärares forskningsanvändning.
 
Med utgångspunkt i en rapport i serien Skolforskningsinstitutet fördjupar, som bygger på intervjuer och en enkät med lärare, diskuterar vi verksammas erfarenheter av att använda forskning vid planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Vi pratar om hur man kan vara en medveten och kritisk läsare av forskning, liksom vad det innebär att förstå, värdera och använda vetenskaplig kunskap.
 
Dagens gäster är Karolina Fredriksson och Karin Stolpe, som båda arbetar vid Skolforskningsinstitutet. Programledare är Anna Hedman.
 
Avsnittet spelades in på distans i juli 2022.
 
Rapporten Erfarenheter av att använda forskning för undervisning finns att läsa och ladda ner som pdf på Skolforskningsportalen.
 
Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Anna Hedman.