Om oss

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund.

Det gör vi genom att:

  • sammanställa forskningsresultat
  • fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.

För att kunna utföra vårt uppdrag på bästa sätt för vi dialog med förskolans och skolans verksamma, forskarsamhället samt andra myndigheter och organisationer.

Forskningssammanställningar
Forskningsfinansiering