Hur man överklagar beslut

Den som vill överklaga beslutet om anställning ska skriva till Skolforsk­ningsinstitutet, Box 1009, 171 21 Solna. Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, t.ex. genom att ange beslutets dnr samt vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta. Institutet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då detta beslut anslagits på institutets anslagstavla.

Skolforskningsinstitutet skickar överklagandet vidare till Statens över­klagandenämnd för prövning.