Vetenskapliga rådet

Det vetenskapliga rådet stödjer institutet i det vetenskapliga arbetet med systematiska översikter samt beslutar om fördelningen av de forskningsmedel som Skolforskningsnämnden beslutat att utlysa. Regeringen beslutar om rådets sammansättning.

Ledamöter

Sølvi Lillejord, professor (ordförande)

Nihad Bunar, professor

Niklas Gericke, professor

Camilo von Greiff, fil.dr, direktör Skolforskningsinstitutet

Angelika Kullberg, professor

Hillevi Lenz-Taguchi, professor

Marcus Samuelsson, professor

Monika Vinterek, professor

Ninni Wahlström, professor

Skolforskningsnämnden