Vetenskapliga rådet

Det vetenskapliga rådet stödjer institutet i det vetenskapliga arbetet med systematiska översikter samt beslutar om fördelningen av de forskningsmedel som Skolforskningsnämnden beslutat att utlysa. Regeringen beslutar om rådets sammansättning.

Ledamöter

Mara Westling Allodi (ordförande)
professor i specialpedagogik

Sven Bölte (vice ordförande)
professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap

Nihad Bunar
professor i barn- och ungdomsvetenskap

Ingrid Carlgren
professor emerita i pedagogik

Camilo von Greiff
direktör Skolforskningsinstitutet

Angelika Kullberg
docent i pedagogiskt arbete

Caroline Liberg
professor i utbildningsvetenskap

Ninni Wahlström
professor i pedagogik