Vetenskapliga rådet | Skolforskningsinstitutet

Vetenskapliga rådet

Det vetenskapliga rådet stödjer institutet i det vetenskapliga arbetet med systematiska översikter samt beslutar om fördelningen av de forskningsmedel som Skolforskningsnämnden beslutat att utlysa. Regeringen beslutar om rådets sammansättning.

Ledamöter

Sølvi Lillejord, professor (ordförande)

Kerstin von Brömssen, professor

Nihad Bunar, professor

Niklas Gericke, professor

Maria Jarl, universitetslektor

Angelika Kullberg, professor

Christina Månberg, direktör Skolforskningsinstitutet

Marcus Samuelsson, professor

Ninni Wahlström, professor

Skolforskningsnämnden