Kontakt

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet. Det innebär att det du skickar till oss via e-post, post eller fax blir en allmän handling. Vi registrerar och sparar allmänna handlingar i vårt diarium.

Kontakta oss via e-post

Allmänna frågor
info@skolfi.se

Registratur
För allmänna handlingar m.m.
registrator@skolfi.se

Medarbetare
Se vänstermenyn