Aktuellt

Hur går det till?

Vår metod för att arbeta fram en systematisk översikt innebär sex steg där vi börjar med att ta reda på […]

Läs mer

Nyhetsbrev nr 36

I senaste nyhetsbrevet kan du läsa om en ny systematisk översikt, se en filmad presentation av en ny rapport och […]

Läs mer

Nyhetsbrev nr 35

Läs om en ny systematisk översikt i ämnet idrott och hälsa samt om arbetet med att vidareutveckla förståelse av vad […]

Läs mer

Hur ska man veta vad forskningen säger?

Skolforskningsinstitutet har tagit fram denna rapport i syfte att stödja skolans och förskolans verksamma i arbetet med att vidareutveckla sin […]

Läs mer

Forskningsbidrag till skolforskning

Skolforskningsinstitutet har beslutat att bevilja fyra skolforskningsprojekt bidrag om sammantaget närmare 18 miljoner kronor över en treårsperiod. Finansierade forskningsprojekt 2020

Läs mer

Nyhetsbrev nr 34

Läs i nya numret av nyhetsbrevet om fyra forskningsprojekt som får bidrag till praktiknära skolforskning och om vår forskningsfinansiering. Nyhetsbrev […]

Läs mer

Forskningsbidrag till praktiknära skolforskning

På tisdag 27 oktober kl. 11.40 presenterar Skolforskningsinstitutets direktör Camilo von Greiff de projekt som har beviljats forskningsbidrag från årets […]

Läs mer

Vi är nominerade till Publishingpriset

Skolforskningsportalen är nominerad till Publishingpriset, en årlig kommunikationstävling för film, print och webb. Årets finalister i Publishingpriset, kategori webb Om […]

Läs mer

Nyhetsbrev nr 33

Senaste numret kan du bland annat läsa om en ny systematisk översikt, en ny rapport om lärarcentrerad och elevcentrerad undervisning […]

Läs mer

Förstärkt budget för praktiknära skolforskning

För att öka den vetenskapliga grunden i undervisningen anser regeringen att Skolforskningsinstitutets anslag för bidrag för praktiknära skolforskning bör ökas. […]

Läs mer
1 2 3 34