Aktuellt

>

Ledarporträtt

Intervju med Skolforskningsinstitutets direktör

Läs mer

Forskningsbidrag 2019

Utlysningen öppnar 13 mars kl. 14.00 och stänger 8 maj kl. 14.00.

Läs mer

Nyhetsbrev nr 19

Läs om en ny systematisk översikt, intervju med forskningsledare och laborationer.

Läs mer

Skola och högskola i samverkan

Skola och högskola i samverkan – praktiknära forskning i relation till specialpedagogiska frågor, seminarium vid Umeå universitet 22-23 november.

Läs mer

EAPRIL2018

EAPRIL:s (European Association for Practitioner Research on Improving Learning) årliga konferens hålls i år i Portoroz i Slovenien. På konferensen, […]

Läs mer

Nyhetsbrev nr 18

I senaste nyhetsbrevet presenteras de sju forskningsprojekt som har beviljats bidrag till praktiknära skolforskning. Nyhetsbrev nr 18

Läs mer

27 miljoner kronor till praktiknära skolforskning

Skolforskningsinstitutet har beslutat att bevilja sju projekt bidrag till praktiknära skolforskning. Sammantaget fördelas knappt 27 miljoner kronor över en period på tre år.

Läs mer

Matematik- och svensklärare i Norrbotten träffar skolforskare

Teknikens Hus och det regionala lärarnätverket RegTek har tillsammans med Skolforskningsinstitutet bjudit in Norrbottens läns lärare till en heldagskonferens för […]

Läs mer

Nyhetsbrev nr 17

Senaste nyhetsbrevet har fokus på systematiska översikter.

Läs mer

Pressträff

Feedback i skrivundervisningen är en sammanställning av forskning om hur feedback kan användas för att utveckla elevers skrivförmåga. Översikten presenteras på fredag 28 september kl. 10.50.

Läs mer
1 2 3 31