Aktuellt | Aktuellt Archive | Skolforskningsinstitutet

Aktuellt

Jubileumsår för demokratin och skolan

I år är det hundra år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. […]

Läs mer

Nyhetsbrev nr 39

Läs om årets utlysning av forskningsbidrag och om en systematisk kartläggning som nyss påbörjats. Dessutom, få tips på poddavsnitt om […]

Läs mer

Nyhetsbrev nr 38

I senaste numret kan du läsa om den nya översikten om undervisning i naturvetenskap i förskolan och om vår forskningsfinansiering. […]

Läs mer

Utlysning av forskningsbidrag 2021

Utlysning av forskningsbidrag 2021 har öppnat. I år med två utlysningar, ordinarie utlysning med bidrag för en treårsperiod och en […]

Läs mer
Undertecknande av demokratideklarationen

Deklaration för en stark demokrati

I dag undertecknade Skolforskningsinstitutet Deklaration för en stark demokrati. – Svensk förskola och skola har ett tydligt framskrivet demokratiuppdrag och […]

Läs mer

Personuppgiftsincident på våra webbplatser

Vi vill uppmärksamma webbplatsbesökare på att vi har använt analysverktyget Google Analytics för att få en bild av hur besökare […]

Läs mer

Om forskning och forskningsanvändning

Hur ska man veta vad forskningen säger? Om vetenskaplig kunskap och hur man kan förhålla sig till vetenskapliga resultat. Skolforskningsinstitutet […]

Läs mer

Lärare har en nyckelroll för att utveckla elevers källkritik

Lärare har en nyckelroll för att ge elever det stöd de behöver för att tolka, granska och värdera olika typer av information om samhällsfrågor.

Läs mer

Nyhetsbrev nr 37

Läs om årets utlysning av forskningsbidrag – med ett utökat utrymme för ordinarie utlysning och för en extra utlysning som […]

Läs mer

Utlysning av forskningsbidrag öppnar 17 mars

Skolforskningsinstitutets anslag för forskningsbidrag utökas från och med 2022. Det innebär ett utökat utrymme redan för 2021 års ordinarie utlysning, […]

Läs mer
1 2 3 35