Aktuellt

>

Nyhetsbrev nr 22

Läs om en ny systematisk översikt, se en ny video om vår forskningsfinansiering och läs utvärderingsrapporter. Nyhetsbrev nr 22

Läs mer

Nyhetsbrev nr 21

Läs om lärarnätverket, utlysning av forskningsbidrag och kommande systematiska översikter i senaste nyhetsbrevet. Nyhetsbrev nr 21

Läs mer

Utlysning 2019

Utlysning av forskningsbidrag 2019 har öppnat. Läs om inriktning, tidsplan och anvisningar.

Läs mer

Behovet av skolforskning är omättligt

Intervju i Lärarnas tidning nr 3 2019 med Skolforskningsinstitutets direktör Camilo von Greiff.

Läs mer

Kvalitet och relevans är avgörande

Skolforskningsinstitutets direktör Camilo von Greiff bemöter kritiken i SvD Kultur mot institutets forskningsfinansiering. Läs repliken i SvD Kultur     […]

Läs mer

Årsredovisning 2018

I dag överlämnades Skolforskningsinstitutets årsredovisning för 2018 till regeringen.

Läs mer

Samråd med nationella minoriteter

15-16 februari genomförs det första samrådsmötet med nationella minoriteters organisationer och skolmyndigheterna, däribland Skolforskningsinstitutet. Länsstyrelsen i Stockholm är uppföljnings- och […]

Läs mer

Forskning för framtiden

Läs intervjun i Skolportens magasin: Mer forskning om lärares och elevers arbete i klassrummet! Skolforskningsinstitutets nya direktör Camilo von Greiff […]

Läs mer

Nyhetsbrev nr 20

I senaste nyhetsbrevet presenteras bland annat en ny systematisk översikt om förskolan, intervju med lärare i Försöksverksamheten, socialt samspel  inom […]

Läs mer

Förskollärarnas betydelse för barnens lek

Vår senaste systematiska översikt, Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor – undervisning i förskolan, kan ge förskollärare […]

Läs mer
1 2 3 32