Aktuellt

>

Nyhetsbrev nr 21

Läs om lärarnätverket, utlysning av forskningsbidrag och kommande systematiska översikter i senaste nyhetsbrevet. Nyhetsbrev nr 21

Läs mer

Utlysning 2019

Utlysning av forskningsbidrag 2019 har öppnat. Läs om inriktning, tidsplan och anvisningar.

Läs mer

Behovet av skolforskning är omättligt

Intervju i Lärarnas tidning nr 3 2019 med Skolforskningsinstitutets direktör Camilo von Greiff.

Läs mer

Kvalitet och relevans är avgörande

Skolforskningsinstitutets direktör Camilo von Greiff bemöter kritiken i SvD Kultur mot institutets forskningsfinansiering. Läs repliken i SvD Kultur     […]

Läs mer

Årsredovisning 2018

I dag överlämnades Skolforskningsinstitutets årsredovisning för 2018 till regeringen.

Läs mer

Samråd med nationella minoriteter

15-16 februari genomförs det första samrådsmötet med nationella minoriteters organisationer och skolmyndigheterna, däribland Skolforskningsinstitutet. Länsstyrelsen i Stockholm är uppföljnings- och […]

Läs mer

Forskning för framtiden

Läs intervjun i Skolportens magasin: Mer forskning om lärares och elevers arbete i klassrummet! Skolforskningsinstitutets nya direktör Camilo von Greiff […]

Läs mer

Nyhetsbrev nr 20

I senaste nyhetsbrevet presenteras bland annat en ny systematisk översikt om förskolan, intervju med lärare i Försöksverksamheten, specialpedagogik inom idrott […]

Läs mer

Förskollärarnas betydelse för barnens lek

Vår senaste systematiska översikt, Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor – undervisning i förskolan, kan ge förskollärare […]

Läs mer

Systematisk översikt om förskolan

En ny systematisk översikt, Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor – undervisning i förskolan, lanseras på researchED-konferensen i Haninge.

Läs mer
1 2 3 32