Aktuellt | Forskningssymposium kring nyanländas lärande | Skolforskningsinstitutet

Forskningssymposium kring nyanländas lärande

Kungliga vetenskapsakademins kommitté för skolfrågor anordnar den 17-19 maj 2016 ett forskningssymposium kring nyanländas lärande ”Learning for newly arrived”. Skolforskningsinstitutet deltar.