Aktuellt | 18 miljoner kronor till praktiknära skolforskning | Skolforskningsinstitutet

18 miljoner kronor till praktiknära skolforskning

29 Okt 2019

Skolforskningsinstitutet har beslutat att bevilja fyra skolforskningsprojekt bidrag om sammantaget 18 miljoner kronor över en treårsperiod.

De beviljade forskningsprojekten genomförs inom grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Projekten kommer bland annat att studera elevers skrivande, andraspråksutveckling och lässvårigheter i svenska samt problemlösning och svårigheter i matematik.

Skolforskningsinstitutets forskningsprofil har krav på tydlig förankring och samverkan med förskolor och skolor, i kombination med krav på högsta vetenskapliga kvalitet.

Inriktningen för årets utlysning av forskningsmedel är: Metoder och arbetssätt för undervisningens planering, genomförande och utvärdering som bidrar till barns och elevers utveckling och lärande.

Vid årets utlysning inkom 74 ansökningar från 17 lärosäten.

Pressmeddelande