Aktuellt | 2016 års utlysnings av forskningsmedel har öppnat | Skolforskningsinstitutet

2016 års utlysnings av forskningsmedel har öppnat

14 April 2016

I dag öppnar vi 2016 års utlysning. Det som karaktäriserar den forskning som Skolforskningsinstitutet finansierar är att den utgår från professionens frågor och behov, och avser att utveckla och förbättra undervisningen. De projekt som institutet finansierar bör, utöver att vara innehållsmässigt relevanta, även ha en design som genererar resultat som ligger nära en möjlig prövning eller en direkt omsättning i praktiken.

Skolforskningsnämnden har beslutat om följande inriktning för årets utlysning, ”Metoder och arbetssätt som bidrar till att de verksamma inom skolväsendet ges goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera undervisning som kan bidra till barns och elevers utveckling och lärande samt till förbättrade kunskapsresultat”.

Senast 22 maj ska ansökan vara inskickad.