Aktuellt | 2017 års utlysning av forskningsmedel öppnar den 28 mars i Prisma | Skolforskningsinstitutet

2017 års utlysning av forskningsmedel öppnar den 28 mars i Prisma

24 Mars 2017

Snart öppnar vi Skolforskningsinstitutets andra utlysning av forskningsmedel för praktiknära skolforskning. Utlysningen kommer att ske i Prisma och pågår från den 28 mars kl. 14.00 till den 16 maj kl. 14.00.

Inriktning för 2017 års utlysning:

Metoder och arbetssätt för undervisningens planering, genomförande och utvärdering som bidrar till barns och elevers utveckling och lärande.

Så gör du för att söka

Anvisningar för sökande

Ansökan görs i Prisma (obs! öppnar 28 mars kl. 14.00)

Viktiga datum

  • Utlysningen öppnar den 28 mars kl. 14.00.
  • Utlysningen stänger den 16 maj kl. 14.00.
  • Beslut om vilka som beviljas bidrag kommer att fattas i slutet av oktober.
  • Besluten kommer att kommuniceras i början av november.