Aktuellt | Uppstartsmöte för referensgrupper | Skolforskningsinstitutet

Uppstartsmöte för referensgrupper

3 Februari 2017

Skolforskningsinstitutet har bjudit in representanter från skolor och förskolor för att delta i referensgrupper.

Målet med Skolforskningsinstitutets systematiska översikter är att de ska vara till nytta för de verksamma i skolan och förskolan. Referensgruppernas uppdrag blir därför att fungera som stöd och bollplank i arbetet med att utveckla de systematiska översikternas användbarhet i praktiken.

De referensgrupper som bildas under uppstartsmötet kommer att träffas regelbundet under året.