Aktuellt | Skolutveckling på vetenskaplig grund - hur når vi dit? | Skolforskningsinstitutet

Skolutveckling på vetenskaplig grund – hur når vi dit?

Under seminariet i Almedalen samtalar Lena Adamson, direktör Skolforskningsinstitutet, Lena Hallengren, gruppledare och ordförande Utbildningsutskottet Socialdemokraterna, Maria Stockhaus, riksdagsledamot Moderaterna, Marie-Hélène Ahnborg, VD Ifous, Tony Mufic utbildningsdirektör Stockholm stad med flera om hur man konkret kan samverka för att åstadkomma skolutveckling på vetenskaplig grund.

6 Juli 2016

Hur ger vi praktiknära forskning en viktigare roll i skolan? Hur kan forskare och lärare tillsammans förbättra undervisningen? Med konkreta exempel och genom inspel från lärare och ansvariga på olika nivåer samtalar vi om vad som kan och behöver göras.