Aktuellt | Ännu ett spännande fokusgruppsmöte | Skolforskningsinstitutet

Ännu ett spännande fokusgruppsmöte

24 April 2015

Torsdagens fokusgruppsmöte var inriktat på de problem och utmaningar som lärare men även rektorer vid gymnasieskolor och vuxen- och yrkesutbildningar brottas med i sin dagliga verksamhet.

Johan Samuelsson och Karolina Fredriksson håller i fokusgrupp

Redan under förmiddagens inledande presentation av Skolforskningsinstitutet ställde deltagarna många intressanta och relevanta frågor. En fråga som dök upp var institutets syn på praktiknära forskning kontra beprövad erfarenhet. Mats Miljand utvecklingsstrateg vid institutet konstaterade att beprövad erfarenhet är viktig för Skolforskningsinstitutet på flera sätt. För det första när vi diskuterar med lärarna om deras behov av kunskap. Det är självklart att lärarna då formulerar sig med utgångspunkt i sin yrkeserfarenhet. För det andra vet vi att när praktiskt verksamma – lärare eller andra – ska använda sig av forskningsresultat så är den beprövade erfarenheten betydelsefull för på vilket sätt nya forskningsrön omsätts i praxis.

Under själva fokusgruppsdiskussionen talade gymnasielärarna bland annat om teman som, samsyn på lärarrollen, språkutveckling/läsande, läromedel, tema-arbeten och individanpassning.

Jenny Rehnman och Sara Fundell håller i fokusgruppdiskussionFokusgruppen som bestod av rektorer pratade bland annat om hur man ska minska gapet mellan pojkar och flickor, dokumentation, nyanlända och lärares lärande.

Deltagarna i vuxenutbildningsgruppen menade att när det gäller vuxenutbildning finns det knappt någon forskning. Ett axplock på vad gruppen diskuterade var förutsättningar, distansutbildningar och sätt att lära sig.

Det har varit två mycket givande fokusgruppsmöten och Skolforskningsinstitutet har fått mycket värdefull information inför vårt fortsatta arbete.