Aktuellt | Årsredovisning 2018 | Skolforskningsinstitutet

Årsredovisning 2018

22 Februari 2019

I dag överlämnades Skolforskningsinstitutets årsredovisning för 2018 till regeringen.

Institutets direktör Camilo von Greiff konstaterar i sin kommentar till årsredovisningen: “Jag tillträdde som direktör på Skolforskningsinstitutet i augusti 2018 och kan blicka tillbaka på en intensiv och rolig höst. Det var tydligt från min första dag att jag kommit till en myndighet som, trots sin korta historia, hade upparbetade processer och ett kvalitetstänkande i varje del av sitt arbete. De systematiska forskningsöversikter som institutet har producerat så här långt har fått ett mycket gott mottagande och de praktiknära forskningsprojekt som vi finansierat har, vågar jag påstå, bidragit till de senaste årens positiva utveckling för den praktiknära skolforskningen.”

Läs Årsredovisning 2018