Aktuellt | Att lära på avstånd | Skolforskningsinstitutet

Att lära på avstånd

25 Maj 2020

I serien Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar publicerar vi i dag en ny rapport: Att lära på avstånd. Det är en sammanfattning och kommentar av en forskningsöversikt som tagits fram av Education Endowment Foundation EEF.

Ett huvudresultat från forskningsöversikten är att kvaliteten i undervisning är viktigare än hur lektioner förmedlas. Coronapandemin gör att elever förväntas att studera på avstånd, vilket inte ska förväxlas med självstudier. Flera studier betonar betydelsen av att skapa förutsättningar för elever att interagera med och stödja varandra.

Att lära på avstånd