Aktuellt | Debattartikel: Lärarcentrerad och elevcentrerad undervisning i samspel | Skolforskningsinstitutet

Debattartikel: Lärarcentrerad och elevcentrerad undervisning i samspel

3 Juli 2020

I en artikel på DN Debatt skriver Skolforskningsinstitutet i dag om de två perspektiv på undervisning, lärarcentrerad och elevcentrerad, som har debatterats under decennier.

I den senaste rapporten i serien Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar, presenteras forskning som visar att lärar- och elevcentrerad undervisning inte ska betraktas som två ytterligheter som lärare måste välja mellan. Undervisning av hög kvalitet kännetecknas snarare av lärarens väl avvägda blandning av de två perspektiven.

DN Debatt

Lärarcentrerad och elevcentrerad undervisning i samspel