Aktuellt | Deklaration för en stark demokrati | Skolforskningsinstitutet

Deklaration för en stark demokrati

Undertecknande av demokratideklarationen 9 Mars 2021

I dag undertecknade Skolforskningsinstitutet Deklaration för en stark demokrati.

– Svensk förskola och skola har ett tydligt framskrivet demokratiuppdrag och vi ser i vår behovsinventering att förskolans och skolans verksamma behöver stöd i att utveckla undervisningen på detta område. Därför åtar sig institutet att ta fram en eller flera forskningssammanställningar som kan hjälpa lärare att utveckla undervisning kring demokratiuppdraget och att genomföra riktade kommunikationsinsatser med denna kunskap gentemot våra primära målgrupper: förskollärare och lärare, säger Camilo von Greiff, Skolforskningsinstitutets direktör.

Vår demokrati – värd att värna varje dag