Aktuellt | Symposium om praktiknära skolforskning | Skolforskningsinstitutet

Symposium om praktiknära skolforskning

16 Okt 2019

Vi kommer att livesända de inledande föreläsningarna från vårt symposium om den praktiknära skolforskningens möjligheter och utmaningar. De inbjudna symposiedeltagarna representerar de 19 projekt som finansierats av Skolforskningsinstitutet.

Symposiet hålls 16 oktober och föreläsningarna direktsänds på vår Facebooksida med följande hållpunkter:

Kl. 10.00 Inledning Camilo von Greiff, direktör för Skolforskningsinstitutet

Kl. 10.10 Vad karaktäriserar de nitton projekt som Skolforskningsinstitutet hittills finansierat? Linda Ekström, forskare och forskningssekreterare, och Eva Wallberg, kanslichef, båda vid Skolforskningsinstitutet

Kl. 10.30 Praktiknära och praktikrelevant forskning Sølvi Lillejord, professor i pedagogik, direktör för lärarutbildningen vid univer­sitetet i Bergen, Honorary Research Fellow vid Department of Education på Ox­ford University samt ordförande i Skolforskningsinstitutets vetenskapliga råd

Välkomna att följa symposiet: www.facebook.com/skolforskningsinstitutet/, eller se det i efterhand på Facebook.

Läs om vår forskningsfinansiering.