Aktuellt | ESS-net möte | Skolforskningsinstitutet

ESS-net möte

9 Nov 2017

ESS-net, nätverket med Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Mistras råd för evidensbaserad miljövård (EVIEM) och Skolforskningsinstitutet möts 9 november. Inom nätverket diskuteras bl.a. metoder för arbetet med systematiska översikter.