Aktuellt | ESSnet träff 2017 | Skolforskningsinstitutet

ESSnet träff 2017

27 April 2017

Skolforskningsinstitutet arrangerar nätverksträffen för ESSnet denna gång. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) samt Mistras råd för evidensbaserad miljövård (EviEM) ingår i nätverket som samverkar kring metodfrågor för systematiska översikter.