Aktuellt | ESSnet träff | Skolforskningsinstitutet

ESSnet träff

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) arrangerar denna gång ett möte för nätverket ESSnet, där även Skolforskningsinstitutet och Mistras råd för evidensbaserad miljövård (EviEM) ingår. Metodfrågor för systematiska översikter diskuteras.

10 Maj 2016