Aktuellt | Föreslå forskningsöversikter | Skolforskningsinstitutet

Föreslå forskningsöversikter

24 Maj 2017

Vi lanserar nu ett formulär där verksamma inom skolan och förskolan kan komma med förslag och påverka urvalet till framtida forskningssammanställningar. Formuläret är en del av de behovsinventeringar vi gör innan vi påbörjar arbetet med nya forskningsöversikter. Vi behöver er hjälp med att få tips om undervisningsrelaterade ämnen där en översikt behövs.

Läs mer om formuläret och behovsinventeringar