Aktuellt | Förordnande i Skolforskningsnämnden | Skolforskningsinstitutet

Förordnande i Skolforskningsnämnden

2 Januari 2018

Regeringen förordnar följande personer att vara ledamöter i Skolforskningsnämnden fr.o.m. 1 januari 2018 t.o.m. 31 december 2020.

Professorn Ulla Runesson (ordförande)

Lena Adamson (vice ordförande)
direktör för Skolforskningsinstitutet, docent i psykologi

Professorn Eva Björck

Grundskolläraren Christofer Danielsson

Skolledaren Gabriella Ekström Filipsson

Rektorn Johan Hallberg

Försteläraren Therese Linnér

Utbildningsdirektör Tony Mufic

Professorn Pernilla Nilsson

Gymnasieläraren Attila Szabo