Aktuellt | Forskning för framtiden | Skolforskningsinstitutet

Forskning för framtiden

13 Februari 2019

Läs intervjun i Skolportens magasin: Mer forskning om lärares och elevers arbete i klassrummet! Skolforskningsinstitutets nya direktör Camilo von Greiff vurmar för en större blandning av olika forskningstraditioner.

Skolporten 1/2019