Aktuellt | Förskollärarnas betydelse för barnens lek | Skolforskningsinstitutet

Förskollärarnas betydelse för barnens lek

9 Februari 2019

Vår senaste systematiska översikt, Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor – undervisning i förskolan, kan ge förskollärare värdefulla insikter kring den egna undervisningen och uppslag till hur den kan utvecklas.

Läs om Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor – undervisning i förskolan