Aktuellt | Försöksverksamheten – ett pågående arbete för att minska gapet mellan forskning och praktik | Skolforskningsinstitutet

Försöksverksamheten – ett pågående arbete för att minska gapet mellan forskning och praktik

24 Februari 2017

Försöksverksamheten är en viktig del i Skolforskningsinstitutets arbete med att nå ut till de verksamma i förskolan och skolan samt lyssna till de erfarenheter som finns bland de verksamma. Projektet startade under hösten 2016 med det långsiktiga målet att minska gapet mellan forskning och praktik.

Försöksverksamheten består av totalt nio verksamma lärare från olika delar av landet. De ska på ett systematiskt sätt pröva utvalda arbetssätt och metoder från institutets kommande översikter i sina verksamheter.

Gruppen är knuten till Skolforskningsinstitutet under tre terminer. Arbetet startade under hösten 2016 då deltagarna gick kursen Evidens i praktiken: Förändring av verksamheter utifrån evidens vid Göteborgs universitet. Fil.dr Morten Sager ansvarar för kursen, som nu öppnar för allmänt intag.

I en artikel från AcadeMedia tidigare i veckan berättar två av lärarna som ingår i försöksverksamheten, Nicholas Geber och Cristina Jarl från NTI-Gymnasiet i Stockholm, om sina upplevelser av arbetet. Christina Jarl säger bland annat att:

– Vi behöver komma bort från tanken med olika quick fix, det är mer komplext än att bara ta en metod och implementera den rakt av. Det är viktigt att ta några steg tillbaka och analysera det man gör och inte tappa tron på det man gör bara för att man stöter på motgångar. Där är forskningen viktig, man får något att luta sig mot och man kan känna sig trygg i de bevisade långsiktiga effekterna.