Aktuellt | Första tiden – en uppbyggnadsfas | Skolforskningsinstitutet

Första tiden – en uppbyggnadsfas

5 Januari 2015

Skolforskningsinstitutets första månader innebär en uppbyggnadsfas för myndigheten. Den särskilde utredare som hade regeringens uppdrag att förbereda för myndighetens inrättande beslutade under hösten 2014 om att anställa totalt tolv medarbetare till myndigheten. Fr.o.m. den 1 januari 2015 är vi två medarbetare på plats. Vi kommer sedan att under de första månaderna av 2015 bli successivt fler medarbetare.

Att institutet befinner sig i en uppbyggnadsfas återspeglas även på denna webbplats, som parallellt med verksamheten kommer att utvecklas successivt.