Aktuellt | GDPR börjar gälla | Skolforskningsinstitutet

GDPR börjar gälla

25 Maj 2018

Dataskyddsförordningen, GDPR, börjar gälla 25 maj i hela EU. Ett av syftena med de nya reglerna är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Läs mer i vår integritetspolicy.