Aktuellt | Hållbart jämställdhetsarbete | Skolforskningsinstitutet

Hållbart jämställdhetsarbete

4 Sept 2018

4 september träffades representanter från Skolinspektionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolforskningsinstitutet i Skolinspektionens lokaler på Sveavägen i Stockholm. Skolverket kunde tyvärr inte närvara. Det var det andra tillfället som skolmyndigheterna fick tillfälle att samlas och utbyta erfarenheter kring myndigheternas jämställdhetsarbete.

Eftermiddagen ägnades åt att förbereda inför en kunskaps- och utbytesdag, 9 oktober, där representanter från alla skolmyndigheter är inbjudna. Utbytesdagens tema är hur skolmyndigheterna tillsammans på bästa sätt skapar ett hållbart jämställdhetsarbete.

Tanken med kunskaps- och utbytesdagen är att fokusera på ojämställdheten utifrån helt eller delvis gemensamma målgrupper och sakområden. Hur är tanken kring de åtgärder och aktiviteter som planeras och genomförs på de olika skolmyndigheterna och hur kan dessa leda fram till en önskad effekt? Uppdraget är utmanande och det behövs ett aktivt och systematiskt arbete för att säkerställa att de uppsatta målen och aktiviteterna ger effekt utifrån de förändringar som myndigheterna avser att genomföra.

Genom att träffas under en dag och beskriva och delge varandra hur de olika skolmyndigheterna arbetar med jämställdhet skapas förutsättningar för att hitta gemensamma utvecklingsområden där skolmyndigheterna kan samverka.

JiM-arbete

Representanter från Skolinspektionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolforskningsinstitutet möts för att utbyta erfarenheter kring myndigheternas jämställdhetsarbete.