Aktuellt | Hur ska man veta vad forskningen säger? | Skolforskningsinstitutet

Hur ska man veta vad forskningen säger?

18 Nov 2020

Skolforskningsinstitutet har tagit fram denna rapport i syfte att stödja skolans och förskolans verksamma i arbetet med att vidareutveckla sin förståelse av vad forskning är.

Rapporten är inte tänkt att ge en heltäckande beskrivning av vetenskapsteori och vetenskapliga metoder; snarare är tanken bakom rapporten att visa exempel på diskussioner som vi på Skolforskningsinstitutet har fört i relation till hur forskningsresultat ska förstås.

Hur ska man veta vad forskningen säger?

Artikel: Hur ska man veta vad forskningen säger?: