Aktuellt | Inrätta ett nytt vetenskapsområde för Lärande och utbildning | Skolforskningsinstitutet

Inrätta ett nytt vetenskapsområde för Lärande och utbildning

6 Nov 2015

Inför regeringens kommande forskningsproposition argumenterar Skolforskningsinstitutet för att tiden är inne för att inrätta ett nytt vetenskapsområde för Lärande och utbildning.

I en skrivelse till Utbildningsdepartementet börjar Skolforskningsinstitutet med att beskriva utbildningens betydelse i samhället. Institutet definierar därefter vad som avses med praktiknära forskning samt ger en överblick av det utbildningsvetenskapliga fältet i stort.

Slutligen argumenterar institutet för ett nytt vetenskapsområde för Lärande och utbildning. Detta skulle enligt institutet ha en helt avgörande betydelse för framväxten av den typ av praktiknära forskning som är nödvändig för att utveckla och förbättra skolans undervisning.

Ett nytt vetenskapsområde för Lärande och utbildning skulle ge lärosätena ett basanslag som grund för uppbyggnaden av en professionsfakultet med åtföljande forskarutbildning i likhet med de medicinska eller tekniska fakulteterna.

Skolforskningsinstitutet har i uppgift att främja utbildningsvetenskaplig forskning med fokus på den praktiknära forskningen som är direkt användbar för lärare och andra verksamma i skolan.

Skolforskningsinstitutets skrivelse – Behovet av praktiknära forskning inom det utbildningsvetenskapliga fältet (pdf)