Aktuellt | Samverkan kring student i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) | Skolforskningsinstitutet

Samverkan kring student i verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Vad är Skolforskningsinstitutet? Lena Adamson berättar om institutet, dess uppdrag och verksamhet samt diskuterar vad klassrumsnära forskning kan innebära och generera.

11 Maj 2016

– för dagens klassrum och morgondagens lärare

Tid: 11 maj, klockan 09:00 – 15.30

Plats: Högskolan Väst i Trollhättan

Målgrupp: Skolans styrkedja – huvudmän, förskolechefer, rektorer, politiker, skolutvecklare, förvaltningschefer och VFU-samordnare