Aktuellt | Kvalitetsgranskning av forskningsansökningar | Skolforskningsinstitutet

Kvalitetsgranskning av forskningsansökningar

25 Sept 2017

Skolforskningsinstitutets beredningsgrupp möttes under två dagar i förra veckan under ledning av professor Mikael Alexandersson. Under arbetsmötet granskades de 94 ansökningar till bidrag för praktiknära forskningsprojekt som inkommit vid årets utlysning. Den 27 oktober beslutar institutets vetenskapliga råd vilka projekt som beviljas forskningsmedel.

Praktiknära skolforskning kan röra många olika områden inom förskolans och skolans verksamhet. Det som specifikt ska karaktärisera den forskning som Skolforskningsinstitutet finansierar är dock att den ska utgå från de utmaningar och frågeställningar som förskolans och skolans verksamma möter i anslutning till undervisningen.

Inriktningen för årets utlysning var: Metoder och arbetssätt för undervisningens planering, genomförande och utvärdering som bidrar till barns och elevers utveckling och lärande.

Skolforskningsinstitutets definition av praktiknära skolforskning:

  • Forskning som har sin grund i de frågeställningar och utmaningar som skolans professioner möter i det dagliga yrkesutövandet och alltså växer ur skolans verksamhet.
  • Forskning som leder till kunskap som skolans verksamma kan använda för att förbättra sina metoder och arbetssätt samt sin förmåga att göra professionella bedömningar i relation till utveckling och lärande.
  • Forskning som därmed förutsätter skolans strukturer och resurser och bygger på symmetriska samverkansformer mellan skolans professioner och forskare.
  • Forskning som även kan leda till en framväxt av nya typer av forskningsmiljöer.

Med en central inriktning på användning bör resultaten vara avsedda att få betydande inverkan på skolpraktiken på kort till medellång sikt (1 till 5 år).