Aktuellt | Lärarförbundet i Uppsala | Skolforskningsinstitutet

Lärarförbundet i Uppsala

15 April 2015

Mats Miljand, Skolforskningsinstitutet, informerar Lärarförbundet i Uppsala om institutet – uppgifter och utmaningar.

Vad innebär det att genomföra systematiska kunskapssammanställningar och att initiera praktiknära forskning?