Aktuellt | Lärarutbildningskonferens Örebro | Skolforskningsinstitutet

Lärarutbildningskonferens Örebro

30 Maj 2017

Lena Adamson presenterar Skolforskningsinstitutet och institutets forskningsprofil på lärarutbildningskonferensen i Örebro den 30 maj. Konferensens tema är: Praktiknära forskning och praktiknära samverkan ur ett lärarutbildningsperspektiv.