Aktuellt | Lek i förskolan: höstens första projektgruppsmöte | Skolforskningsinstitutet

Lek i förskolan: höstens första projektgruppsmöte

20 Aug 2018

Måndagen den 20 augusti träffas gruppen som arbetar med den kommande systematiska översikten som handlar om lekens roll i förskolan för att diskutera textutkast.

Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor – undervisning i förskolan